Medvetet ledarskap

I grunden handlar det om att ha ett högre syfte med sitt ledarskap, vara medveten om sig själv och människorna omkring sig och på bästa sätt skapa förutsättningar för människor att växa och att skapa en hållbar tillväxt.

Medvetet ledarskap handlar bland annat om:

  • leda med utgångspunkt från ett högre syfte som bidrar till ett bättre samhälle, miljö och/eller värld
  • sätta sig in i och förstå både företagets inre och yttre förutsättningar
  • att vara autentisk genom tydlighet, fungera som en förebild och genomföra konkreta handlingar
  • ingjuta hopp och positiv energi genom att skapa goda relationer både internt och externt och öppna för en känsla av tillhörighet

Förutsättningen för att kunna utöva ett medvetet ledarskap är en hög grad av självkännedom. Några frågor som är värdefulla att du som ledare har med dig:

  • Vilka är mina styrkor och drivkrafter?
  • Vad får mig att tappa modet?
  • Vilken inre respektive yttre utmaning står jag inför just nu?

Med ett medvetet ledarskap kommer också naturligt mer reflektion in i arbetet, vilket många VD:ar uttrycker att det är den förmåga de främst vill utveckla (VD Barometern 2014).