Ledare – Chef

Det psykologiska ledarskapet handlar framför allt om att styra och hantera mina egna tankar och känslor, selfmanagement.HappyEmployee

Vår förmåga att motivera och inspirera oss själva och andra tillsammans med att förstå oss själva och andra, skapar goda förutsättningar för att lyckas som ledare.

Saker och ting går liksom lite lättare, vi kan själva påverka när vi har flyt i livet.

Det handlar mycket om att förstå hur vi människor fungerar – Psykologiska Ledarskapet – är  i de flesta fall en framgångsnyckel som är väl värd att utveckla.

Att lyckas som ledare handlar i 1a hand om:

  • Att få andra att göra rätt saker
  • Att göra rätt saker själv
  • Bygga bra och hållbara relationer
  • Att själv vara övertygad att kunna övertyga
  • Vara väl insatt i förändringspsykologi
  • Förstå sig själv och andra
  • Stark självkänsla och leva ett balanserat liv

Vid en första anblick kan det verka som att man som ledare måste vara psykolog, men själklart finns det genvägar, tips och trix.

Ju mer vi förstår och lär om oss själva samtidigt som vi tränar på att leda oss själva, desto bättre leder vi andra och skapar resultat. Inte minst har vi kul och känner oss tillfreds i vår ledarroll.

Ledar Coachning
Du som är chef eller ledare – bli coach du också! Presterar du och dina medarbetare upp till er fulla potential?
Ledar Coaching är ett coachprogram för dig som är motiverad att göra det som krävs för att nå dina mål. Du coachas utifrån din vision och dina målbilder.
Vi ger dig tillgång till professionella coachverktyg, feedback, inspiration och en konkret struktur som snabbt tar dig till uppsatta mål och ger bestående resultat.