Coaching

Från tanke till handling

  • Coaching tar dig därifrån du är till dit du vill – får dig att nå dina uppsatta mål och skapa resultat som håller. Genom ett externt bollplank går det enklare och snabbare att utveckla ditt ledarskap.
  • Styrkor byggs på och svagheter stärks upp. Jag som coach är din personliga navigatör som ser till att du håller kursen mot målen.
  • Coaching kan vara nödvändigt när du behöver prioritera eller helt enkelt vakna upp och utmana dig själv att göra annorlunda i ditt ledarskap. Det är ett effektivt arbetssätt för att stärka självförtroende och självkänsla, hantera stress och lägga fokus på det som är viktigt.
  • Samtalen kan ske genom personliga möten och/eller per telefon med möjlighet till avstämningar mellan samtalen.
  • MentorCoachning är en metod med fokus på ledaren och verksamhetens utveckling under en 12 månaders period. Målet är att säkerhetsställa en effektiv och resultatorienterad utveckling. Samtidigt nyttja mer av individens potential och öka affärsnyttan under programmet. Det handlar bl. a. om chefens önskan om och förståelse för vad som behöver utvecklas, självinsikt, formulera mål, prioritera de handlingar och beteendeförändringar som leder till ökad effekt. Coachen är en personlig navigatör som ser till att individen håller kursen. Mental träning ingår som en naturlig del av programmet. MentorCoachning kombinerar coachningen framåtdrivande roll och mentorns rådgivande roll på ett effektivt sätt.
  • Peter Antonsson har över 3400 coachtimmar sedan 1999 och är certifierad ICF coach, världen största coachorganisation.
  • Terapidelen omfattar en mer djupgående process, där deltagaren i ett avslappnat medativt tillstånd ges tillgång till sitt inre i form av blockeringar, övertygelser och stressorsaker (både känslomässigt och intellektuellt) och vänder dessa till insikter, nya förhållningssätt och frigörande av sin egen kraft och energi. Visst, det kräver en del mod men samtidigt ger denna del den största effekten med bestående resultat.

Kommentarer inaktiverade.