Ledarutveckling

Vid ledarutveckling ligger vårt fokus på att stärka ledarförmågan, att ge nyckelpersoner möjlighet att sätta sig in i och förstå viktiga överväganden, och utveckla den strategiska kompetensen.

Ledningsgruppsutveckling

En effektiv och fungerande ledningsgrupp gör skillnad för framgång och positiva resultat. Betydelsen av ett fungerande team med gemensam plan framåt går inte att nog understryka.

Coaching

Coaching tar dig därifrån du är till dit du vill

Aspectra drivs av Peter Antonsson

Aspectra står för kraften i att se nya och spännande aspekter av sig själv och omvärlden samt att nyttja hela spektrat av resurser för att skapa en önskad tillvaro.

- Aspectra har som vision att skapa hållbar kraft och driv hos individen och verksamheten.
- Aspectras mission är att utveckla människor att utveckla varandra.

Samarbete
Aspectra samarbetar med ett 20-tal kompetenta och professionella konsulter och coacher i västra Sverige.
Professionella samarbeten som ger avtryck och intryck i form av affärsnytta, starkare ledare och effektivare verksamheter.

Peter har utvecklat människor i stort sätt i hela sin yrkesverksamma liv, allt från Flygvapnet på 80-talet, AB Volvo, Kungsbacka kommun till egen verksamhet inom ledarskapsutveckling. Han har verkat inom huvudsak två områden, IT och ledarskap. Förutom att ha jobbat med ledarskaputveckling i 20 år, har han också i många år verkat som chef i flera stora organisationer.

Ledarskapsområden

Ledningsgruppsutveckling
 
Ledningsgruppsutveckling
Nyttja potentialen optimalt, smart och effektivt.
Organisationsutveckling
 
Organisationsutveckling
Värderingsdrivna modeller som håller för framtiden.
Teamutveckling
 
Teamutveckling
Varför väljer man att göra en teamutveckling?
Drivs av Nirvana & WordPress.