Ledarutveckling

Vid ledarutveckling ligger vårt fokus på att stärka ledarförmågan, att ge nyckelpersoner möjlighet att sätta sig in i och förstå viktiga överväganden, och utveckla den strategiska kompetensen.

Ledningsgruppsutveckling

En effektiv och fungerande ledningsgrupp gör skillnad för framgång och positiva resultat. Betydelsen av ett fungerande team med gemensam plan framåt går inte att nog understryka.

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling inbegriper olika angreppssätt och koncept för hållbarhet och kulturell förändring i företag.

Teamutveckling

I moderna verksamheter är samarbete en nyckel till framgång. Målet är att skapa högpresterande team.

Nyhetsbrev

Sommar och semester - dags för lite egen tid och utveckling. Den 5-6 juli kör vi en personlig introduktion till Empatiskt ledarskap och medmänsklighet. Från forskning och flertalet undersökningar bekräftas att vårt resultat och effektivitet ökar om vi känner oss känslomässigt i balans.

Aspectra drivs av Peter Antonsson

Aspectra står för kraften i att se nya och spännande aspekter av sig själv och omvärlden samt att nyttja hela spektrat av resurser för att skapa en önskad tillvaro.

- Aspectra har som vision att skapa hållbar kraft och driv hos individen och verksamheten.
- Aspectras mission är att utveckla människor att utveckla varandra.

Samarbete
Aspectra samarbetar med ett 20-tal kompetenta och professionella konsulter och coacher i västra Sverige.
Professionella samarbeten som ger avtryck och intryck i form av affärsnytta, starkare ledare och effektivare verksamheter.

Peter har utvecklat människor i stort sätt i hela sin yrkesverksamma liv, allt från Flygvapnet på 80-talet, AB Volvo, Kungsbacka kommun till egen verksamhet inom ledarskapsutveckling. Han har verkat inom huvudsak två områden, IT och ledarskap. Förutom att ha jobbat med ledarskaputveckling i 15 år, har han också i många år verkat som chef i flera stora organisationer.

Tillsammans med Marknadsföreningen i Göteborg skapas nu framtidenens ledarutveckling och mentorskapsprogram för NETXT STEP by MiG, en möteplats mellan studenter på Chalmers, Handels och näringslivet. NEXT STEP youtube

Ledarskapsområden

Ledningsgruppsutveckling
 

Ledningsgruppsutveckling

Nyttja potentialen optimalt, smart och effektivt.
Organisationsutveckling
 

Organisationsutveckling

Värderingsdrivna modeller som håller för framtiden.
Teamutveckling
 

Teamutveckling

Varför väljer man att göra en teamutveckling?
Drivs av Nirvana & WordPress.