Organisation

Organisationsutveckling inbegriper olika angreppssätt och koncept för hållbarhet och kulturell förändring i företag. Mål vid organisationsutveckling är att både tillgodose människors behov och utvecklingspotential, ekonomiska krav och utföra arbetsuppgifterna på ett optimalt sätt. När man arbetar så, kan varierar fokus mellan olika delar i företaget såsom; individer, team, växelverkan mellan olika team, avdelningar, divisioner eller på hela företaget som ett socialt system. Därför kan metoderna situationsanpassas som t.ex. coachning för individer, konflikthantering i grupper, strategi-workshops för avdelningar & divisioner eller omfattande förändringsprogram på företagsnivå.