Team

I moderna verksamheter är samarbete en nyckel till framgång.
En nyckel för lönsamhet, effektivitet och kvalitet – men också för att skapa det välmående som gör att man får få behålla de människor som skapar framgången.Bild18

Fokus ligger på att bli Högpresterande, det kan handla om:

 • Mindre team blir effektivare tillsammans
 • Effektiv start för projektgrupper
 • Kompetent medarbetarskap
 • Ta sig igenom konfliktfaser
 • Hantera och skapa förändringar
 • Minska ledarberoendet

 

Konceptet handlar om – Sju nycklar för framgång och effektivitet
Under 6 månader skapas högpresterande team

 

Vi utbildar och stöttar företag och organisationer så medarbetare på alla nivåer får god balans och uppnår synergieffekter både i arbetslivet och privat. Vi handleder och guidar kursdeltagarna till en gemensam värdegrund för att uppnå full effektivitet och känna glädje och harmoni i vardagen – allt för att gynna en fortsatt positiv utveckling för teamet och företaget.

Kurserna bygger på Susan Wheelands 40-åriga forskning och teorier om teamutveckling.

1. FORMING

 • Att lära känna varandra
 • Bygg upp en stark och effektiv temakänsla
 • Nohra-modellen

2. STORMNINGBild21

 • Vad hindrar oss?
 • Aktiv kommunikation
 • Hinder vid kommunikation
 • Lyssnandets tre nivåer

3. NORMING

 • Vart vill vi?
 • Vad vill vi uppnå tillsammans?
 • Vision – mission – affärsmål – ambition

4. BASELINE

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Lära sig grupp-processen
 • Vilka roller har vi i teamet?

5. RESOURCES

 • Konstruktiv feedback, hur?
 • Feedbacktrappan
 • Effektiva teammedlemmar
 • Framgångskriterier

6. TO ACT

 • Vad behöver vi göra?
 • TA:s värdegrund
 • Jag är OK – Du är OK
 • Ge konstruktiv feedback
 • Skapa arbetsglädje

7. PERFORMING

 • Effektiva team
 • Coachande förhållningssätt