Ledningsgrupp

Den empatiska ledningsgruppen – där allt börjar

En effektiv och fungerande ledningsgrupp gör skillnad för framgång och positiva resultat. Betydelsen av ett fungerande team med gemensam plan framåt går inte att nog understryka.

Genom en strukturerad grupp- och individanpassat utvecklingsprocess, ges förutsättningar för ledare att i ledningsgruppen skapa en framgångsrik organisation och resultat.

Störst effekt blir det om varje individ jobbar med sin egen självbild, självkänsla och självinsikt. Det s.k. empatiska ledarskapet och ledningsgruppen.

Effekten blir:

 • Ökat resultat – bättre beslut
 • Öppen kreativ miljö – smartare lösningar och strategier
 • Ökad tillit och förtroende i gruppen
 • Balanserade personer med medkänsla som gör organisationen mer produktiv och välfungerande
 • Ökat ansvar för sin egna personliga utveckling – använder mer av sin och gruppens potential
 • Hanterar utmanande och tuffa situationer bättre – gruppen och verksamheten går före individen
 • Tar större ansvar och utmanar sig själva – deltagarna ställer sig till förfogande, en mer aktiv ledningsgrupp

Ett program för ett år kan se ut så här:

 1. Personlighetsanalys och 360-analys – ger en ovärderlig snabbstart i processen
 2. Ledningsgruppsanalys – ger en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas
 3. Utvecklingsdagar för ledningsgruppen, 4-6 dagar under året – utifrån analyser och behov skräddarsys programmet
 4. Enskild mentorcoachning/terapi för varje deltagare i ledningsgruppen – ökar förståelsen för sig själv, vänder blockeringar, stress/press och obehagskänslor till positiv kraft och energi – detta steg ger den största effekten
 5. Sammanfattande utvecklingsdag avslutar programmet samtidigt som processen lever vidare på en högre nivå

Kort om mentorcoachning och terapi:

MentorCoachning är en metod med fokus på ledaren och verksamhetens utveckling under en 12 månaders period. Målet är att säkerhetsställa en effektiv och resultatorienterad utveckling. Samtidigt nyttja mer av individens potential och öka affärsnyttan under programmet. Det handlar bl. a. om chefens önskan om och förståelse för vad som behöver utvecklas, självinsikt, formulera mål, prioritera de handlingar och beteendeförändringar som leder till ökad effekt. Coachen är en personlig navigatör som ser till att individen håller kursen. Mental träning ingår som en naturlig del av programmet. MentorCoachning kombinerar coachningen framåtdrivande roll och mentorns rådgivande roll på ett effektivt sätt.

Peter Antonsson har över 3500 coachtimmar sedan 1999 och är certifierad ICF coach, världen största coachorganisation.

Terapidelen omfattar en mer djupgående process, där deltagaren i ett avslappnat medativt tillstånd ges tillgång till sitt inre i form av blockeringar, övertygelser och stressorsaker (både känslomässigt och intellektuellt) och vänder dessa till insikter, nya förhållningssätt och frigörande av sin egen kraft och energi. Visst, det kräver en del mod men samtidigt ger denna del den största effekten med bestående resultat.

Peter Antonsson har jobbat med denna effektiva metod sedan 12 år tillbaka, med mycket gott resultat.