Hypnoanalys – vägen till ökat medvetande

Hypnoanalys är en effektiv terapi som verkligen hjälper dig till en permanent förändring.

Jag har haft förmånen att arbeta med hypnoanlys sedan 2003, då jag var färdig med min utbildning på SSEAH. Under årens lopp har jag utvecklat mitt arbetssätt. Jag kan även kombinera hypnos med andra erkända metoder. Dessa anpassas alltid efter klienternas individuella behov.

Fokus idag ligger mycket på att expandera medvetandet genom att frigöra känslomässiga blockeringar och hinder. Det vill säga, att leva mer inifrån och ut, i din kraft och din glädje – oavsett yttre omständigheter i världen.

Mer om hypnoanalys…

Det spelar ingen roll hur mycket du har läst om ditt problem, hur många terapier du har genomgått, vilka verktyg du har fått att arbeta med eller hur mycket annat du har försökt med för att få hjälp – ingenting gör att ditt problem försvinner. Varför är det så?

För att du letar på fel ställe!

Att vi formas och präglas av allt vi upplever under våra första 6-7 år är det nog ingen som längre ifrågasätter. Men att många av våra känslomässiga problem som vi drabbas av som vuxna grundlades under de här första åren är inte lika självklart för alla. Eller iallafall inte att dom i så hög grad påverkar oss varje dag och varje stund under hela vårt liv. Men det är där man måste söka för att finna svaret på det problem som du har idag.

Vår prägling från barndomsåren

Allting vi upplever, ser, hör, utsätts för och känner under våra första år måste komma till uttryck. Det kan handla om en enskild händelse, en ogynnsam uppväxt, en förälder eller en olycka. Det kan t o m handla om en illa vald kommentar från en vuxen. Allting mynnar ut i en känsla och om den känslan inte får komma till uttryck utan trängs undan och låses in istället så skapas ett trauma. Det traumat ligger sedan väl bevarat i ditt undermedvetna och utövar ett konstant tryck som du omedvetet lever med. Många av oss kan leva hela våra liv med dessa inlåsta trauman beroende på att dess natur inte är tillräckligt allvarlig eller att antalen trauman inte är så många. Men lika vanligt är det att dessa trauman till slut börjar ta sig uttryck. Dessa uttryck är inledningsvis av känslomässig karaktär men kan, om det får fortgå, utveckla sig till fysiska symptom och i slutändan sjukdomar.

Vad gör man då i hypnoanalysen?

Enda sättet att få tillgång till dessa inlåsta och bortträngda trauman är att söka sig ner i det undermedvetna där allting finns lagrat, som en stor databank, och inte på något sätt bortraderat – bara bortglömt. Och det är här som hypnosen kommer in. Det är nämligen bara i två olika tillstånd som man kan komma åt det undermedvetna och det är när man sover och när man befinner sig i hypnos. 

Hypnoanalys går alltså ut på att man under terapins gång söker sig ner till barndomen och de minnen, och borträngda känslor, som ligger som grund för det problem du har idag. Det handlar kortfattat om lagen om orsak och verkan: varje symptom måste ha en orsak och det är den orsaken som du i hypnosen får möjlighet att finna – i det undermedvetna. När orsaken väl har hittats så kommer ditt problem att försvinna för att sedan aldrig återkomma. 

Genom att använda mig av hypnos förkortas analysperioden dramatiskt jämfört med andra klassiska terapitekniker. Det många uppnår efter ibland ett par års terapi kan jag med hypnoanalys uppnå med endast ett dussintal konsultationer. Det låter otroligt men är faktiskt sant.

Det låter kanske enkelt – och det är det faktiskt.

Hypnoanalys är en framgångsrik metod vid problem som t ex:

 • ångest
 • fobier
 • social fobi 
 • depression
 • oro
 • ätstörningar
 • hypokondri
 • dålig självkänsla
 • dåligt självförtroende
 • skuld och skam
 • sorg
 • aggressioner
 • svartsjuka
 • sexuell problematik
 • utmattningssyndrom/utbrändhet
 • stress
 • alkoholism
 • och mycket mer

 Varje session pågår ca 90 min och i genomsnitt behövs inte mer än 8-12 sessioner.

Kommentarer inaktiverade.