Samarbetspartners

Tillsammans blir vi starkare…

Marknadsföreningen i Göteborg (MiG)
MiG är en ideell intresseförening som finns till för sina cirka 1400 medlemmar med uppgift att upptäcka och tillgodose medlemmarnas behov. Primär målgrupp är personer som är verksamma i Göteborgsregionens näringsliv, främst inom affärsområdet marknadsföring, försäljning och media. Huvudsakligen är medlemskapen personliga med företagskoppling.
mig.se

Spira rekrytering
Vi identifierar nyckelpersoner till näringslivet. Kandidater finner vi genom executive search, headhunting och genomgång av relevanta nätverk.Våra kunder är företag och organisationer i tillväxt som vill ha de allra bästa kandidaterna genom en säker och proffsig rekryteringsprocess.
spirar.se

Omställarna
Arbetar med är alla vetenskapligt beprövade. Våra konsulter har alla lång erfarenhet och använder endast verktyg och instrument som de är certifierade i.
omstallarna.nu

Lexicon – Affärsutveckling och Ledarskap
Lexicon är Sveriges största privata utbildningsgrupp. Sedan 1979 har Lexicon framgångsrikt utbildat människor i IT och affärskunskap. Över en miljon människor har hittills valt att utveckla sin kompetens hos Lexicon.
lexicon.se

ICF – världens största branschorganisation för professionella coacher
Idag har föreningen fler än 14.000 medlemmar i mer än 80 olika länder. Branschorganisationen grundades i USA 1995 och etablerades som ICF Nordic 1999 för de fem nordiska länderna. 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess drygt 400 medlemmar. ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher. Vår mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle. ICF Sverige drivs som en ideell förening och arbetar med två syften:

  • Etablera coaching som en erkänd profession
  • Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar

icfsverige.se

IPU Institutet för Personlig Utveckling
Institutet för Personlig Utveckling, IPU, har funnits sedan 1973 och arbetar med att anpassa kvalificerade internationella analysverktyg för skandinaviska förhållanden.
ipu-profilanalys.com

AntirA Utveckling
Tränar chefer och medarbetare i effektiva arbetsmetoder och möteseffektivitet, både individuellt och i grupp. AntirA ingår i ett globalt nätverk, PEP®worldwide, och har under 10 års tid arbetat med programmen PEP®- Personliga EffektivitetsProgrammet, MEM® – Mer Effekt av Möten m fl.
antira.se

Motivator
Individ och företags-anpassad utbildning och coaching för utveckling av ledarskap, team, motivation och personlig utveckling.
motivator.nu

Skillnad
Skillnad AB är ett litet företag med en stor passion att skapa mätbart effektivare arbetsgrupper – med högt välmående, hög kvalitet och effektivitet som resultat.
skillnad.se