IPU Profilanalys

IPU_Profilhjul_beskurenPedagogiska analysverktyg för effektiv utveckling

Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas.
Deras insikter om sig själva och andra ökar snabbt.

IPU:s olika analysverktyg har en rad gemensamma fördelar.

  • Tack vare att de är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt varaktiga insikter – som grund för en effektiv utveckling.
  • De är lätta att använda.
  • De finns på fler än 40 språk, representerade i mer än 70 länder.
  • Flera av dem finns i flera specialversioner, som gör de än mer effektiva för speciella sammanhang, som utveckling av exempelvis team, ledare, säljare och kundvårdspersonal.
  • Dessutom bygger alla analysverktygen på ett mångårigt internationellt utvecklingsarbete, vilket ger en grundläggande trovärdighet och en stor erfarenhetsbas.

Verktygen i korthet:

  • IPU Profilanalys beskriver individens beteende, HUR en person agerar.
  • IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter, alltså VARFÖR en person gör det den gör.
  • IPU AttributIndex går på djupet och mäter tankemönster och en persons verkliga svagheter och styrkor.
  • TriMetrix är en process och ett system som kombinerar alla våra verktyg.